Dotacja na Kapitał Obrotowy w Z.A.Z. „PIAST” w ramach POIR


 Screenshot_1
okres od 01-08-2020 do 31-10-2020
w ramach POIR

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)