Aktualności

Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE

Wola Rzędzińska: Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248361 – 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: […]

INFORMACJA: Pompy Ciepła.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż w listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych. Pompa ciepła wykorzystuje […]

INFORMACJA: Kolektory Słoneczne.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 12.04.2013 r. informujemy, iż w październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających – poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło – podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się […]

INFORMACJA: Panele Fotowoltaiczne.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 12.04.2013 r. informujemy, iż we wrześniu 2014 r. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 40 sztuk paneli fotowoltaicznych HYMON 250-60P wraz z inwerterem Q3 umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej […]