Aktualności

Projekt „Bezpieczne WTZ …”

Projekt „Bezpieczne WTZ …” Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez […]

Dotacja na Kapitał Obrotowy w Z.A.Z. „PIAST” w ramach POIR

  okres od 01-08-2020 do 31-10-2020 w ramach POIR Tytuł projektu:Dotacja na Kapitał Obrotowy w Z.A.Z. „PIAST” Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE

Wola Rzędzińska: Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248361 – 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: […]