Praca i Rehabilitacja >>KlikniJ tutaj<<


Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, zapewniamy rehabilitacje. Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej. 33-150 Wola Rzędzińska 297A. Telefon: +48 14 637 61 45, E-mail: zazwola@wp.pl.

ulotka - 690x979