Sprawozdania i przetargi

———————————————————————————————–

Przetarg na dostawę suwnicy 2023

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2021r.

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup automatycznej zgrzewarki do folii

AKTUALIZACJA z 21.06.2022r.

———————————————————————————————–

Informuję, że w dniu dzisiejszym wszczęto postępowanie na dostawę zgrzewarki.

Termin składania ofert: 29.06.2022 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2022 r. godz. 11:30.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-817d13b7-f153-11ec-9a86-f6f4c648a056

AKTUALIZACJA z 01.06.2022r.

Informuję, że wszczęto ponownie postępowania dot. zakupu zgrzewarki.

W załączeniu dokumenty do powtórzonego postępowania. Dokumenty są również udostępnione na platformie e-Zamówienia.

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) jest udostępniony na platformie e-Zamówienia.

Bezpośredni link do dokumentów na platformie e-zamówienia:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb37c088-e17c-11ec-9a86-f6f4c648a056

termin składania ofert 09.06.2022 r. godz. 11:00

termin otwarcia ofert 09.06.2022 r. godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ PRZETARG ZGRZEWARKA 01.06.2022.docx

SWZ PRZETARG ZGRZEWARKA 01.06.2022.pdf

załącznik_2_Oswiadczenie_wykluczenie.docx

załącznik_3_Oswiadczenie_warunki_udzialu.docx

załącznik_4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docx

załącznik_5_Oswiadczenie_konsorcjum.docx

załącznik_6_PPU.docx

załącznik_6_PPU.pdf

załącznik_7_Wykaz_dostaw.docx

załącznik_8_Zobowiazanie_zasoby.docx

załącznik_9_Oswiadczenie_podmiotu_zasoby.docx

załącznik_10_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.docx

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ STARE NIEAKTUALNE OGŁOSZENIE DO WGLĄDU

NIE AKTUALNE ogłoszenie o zamówieniu.pdf

NIE AKTUALNE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

NIE AKTUALNE SWZ PRZETARG ZGRZEWARKA 19.05.2022.pdf

NIE AKTUALNE załącznik_2_Oswiadczenie_wykluczenie.docx

NIE AKTUALNE załącznik_3_Oswiadczenie_warunki_udzialu.docx

NIE AKTUALNE załącznik_4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docx

NIE AKTUALNE załącznik_5_Oswiadczenie_konsorcjum.docx

NIE AKTUALNE załącznik_6_PPU.pdf

NIE AKTUALNE załącznik_7_Wykaz_dostaw.docx

NIE AKTUALNE załącznik_8_Zobowiazanie_zasoby.docx

NIE AKTUALNE załącznik_9_Oswiadczenie_podmiotu_zasoby.docx

NIE AKTUALNE załącznik_10_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji.docx

NIE AKTUALNE Link do ogłoszenia umieszczonego na e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-420f00d8-d744-11ec-9a86-f6f4c648a056

NIE AKTUALNE Identyfikator postępowania: ocds-148610-420f00d8-d744-11ec-9a86-f6f4c648a056

NIE AKTUALNE Numer referencyjny postępowania: PNO-1/2022

Procedura: Krajowa

Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

NIE AKTUALNE Termin składania: 27 maja 2022, godz 11:00

NIE AKTUALNE Termin otwarcia: 27 maja 2022, godz 11:00

NIE AKTUALNE Termin otwarci: 27 maja 2022, godz 11:30

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2020r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne, Bilans, Rachunek zysków i strat PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie otwarcia przetargu i wyborze oferty.PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty.PDF

———————————————————————————————–

Przetarg na autobus 2020r.

Nazwa przetargu: „Dostawa fabrycznie nowego autobusu, liczba miejsc 22 + 1 + 1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim”

Ogłoszenie przetargu:

Ogłoszenie przetargu.PDF

SIWZ.DOC

Istotne postanowienia umowy.DOC

ODPOWIEDZI DO SIWZ.PDF

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie otwarcia przetargu i wyborze oferty.PDF

———————————————————————————————–

Przetarg 2020r.

———————————————————————————————–

Nazwa przetargu: Zakup, dostawa i montaż centralnego systemu transportu i zasypu tworzyw

Ogłoszenie przetargu:

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2019r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2018r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie otwarcia przetargu PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

———————————————————————————————–

Przetarg 2018r.

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2017r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie otwarcia przetargu PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

———————————————————————————————–

Przetarg 2017r.

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie otwarcia przetargu PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

———————————————————————————————–

Przetarg 2017r.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie przetargu:
SIWZ 2017:
———————————————————————————————–

Sprawozdania 2016r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne PDF

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2015r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne PDF

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia PDF

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

1. Ogłoszenie o wyborze oferty pdf

———————————————————————————————–

Przetarg 2016r.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie przetargu:
1 SIWZ 2016:
2 SIWZ zał. nr 1 Formularz:
3 SIWZ zał. nr 2:
4 SIWZ zał. nr 3:

———————————————————————————————–

Wybór oferty.

———————————————————————————————–

1. Ogłoszenie konkursu pdf

Kosztorys ods

Projekt pdf

2. Analiza oferty pdf

3. Wybór oferty pdf

———————————————————————————————–

Przetarg 2015r.

———————————————————————————————–

Ogłoszenie przetargu:
1 SIWZ 2015:
2 SIWZ zał. nr 1:
3 SIWZ zał. nr 2:
4 SIWZ zał. nr 3:

Dokumentacja techniczna:

Przekrój tif

Zrzut 1 tif

Zrzut 2 tif

Zrzut 3 tif

Zrzut 4 tif

Zrzut 5 tif

5 Ogłoszenie o wyborze oferty
———————————————————————————————–

Sprawozdania 2014r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe PDF

Rachunek zysków i strat PDF

Bilans PDF

———————————————————————————————–

Przetarg 2014r.

———————————————————————————————–

1 ogłoszenie przetargu:
2 SIWZ 2014:
3 SIWZ zał. nr 1:
4 SIWZ zał. nr 2:
5 SIWZ zał. nr 3:
6 Ogłoszenie o wyborze oferty
———————————————————————————————–

Sprawozdania 2013r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśœnienia

———————————————————————————————–

Sprawozdania 2012r.

———————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśœnienia