Historia

o1

W 2003 roku podjęliśmy działania zmierzające do otwarcia trzeciego wówczas na terenie naszego województwa Zakładu Aktywności Zawodowej, którego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zachowując wszelkiego rodzaju procedury przy wsparciu środków będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. W kwietniu 2004 roku zatrudniając 30 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zaczęliśmy działalność polegającą na montażu wyrobów elektrotechnicznych, jak również foli termokurczliwej, a także wyprasek z tworzyw sztucznych. Mając na uwadze dobro osób niepełnosprawnych w naszym regionie podjęliśmy działania dążące do zwiększenia liczby możliwych do obsadzenia stanowisk, co udało się nam w lutym 2007 roku, a następnie w grudniu 2008 roku obecnie dając możliwość zatrudnienia 50 osobom, którym groziło wykluczenie z życia społecznego poprzez swoje kalectwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *