Uwaga przekazując 1% podatku pomagasz !!!


Działalność Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „PIAST” im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej to niesienie pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, skrzywdzonym przez los- osobom niepełnosprawnym. Ta działalność prowadzona jest przez Zakład Aktywności Zawodowej, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie. Trudne były początki tworzenia i organizacji Zakładu, ale dzisiaj możemy poszczycić się sukcesem, który odzwierciedla się w 50 osobach niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładzie. System działania Stowarzyszenia opiera się na jednym założeniu, a mianowicie, że „każdy niepełnosprawny potrzebuje pomocy” i Stowarzyszenie udziela tej pomocy, by tylko dać szansę tym „najbiedniejszym”.
Uwaga przekazując 1% podatku pomagasz !!!
Możesz tego dokonać niezwykle łatwo, wpisując w swym zeznaniu podatkowym nazwę:
STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „PIAST” IM. W. WITOSA
ORAZ NUMER KRS 0000022109
Przekazując 1% podatku na Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „PIAST” pomagasz osobom najbardziej dotkniętym przez los.