INFORMACJA: Pompa Ciepła.


W dniu 07.01.2014 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami:
Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.,
33-150 Wola Rzędzińska 297a,
a
Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa,
33-150 Wola Rzędzińska 297a
zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem pomp ciepła w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”
Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu w budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. pomp ciepła, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego. „TAREL” Spółka z o.o.