INFORMACJA: Kolektory Słoneczne.


ue prow leader

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 12.04.2013 r. informujemy, iż w październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu

8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających – poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło – podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego. „TAREL” Spółka z o.o.