INFORMACJA: Pompy Ciepła.


ue prow leader

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż w listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych.
Pompa ciepła wykorzystuje w głównej mierze odnawialne źródła energii, które utrzymują się w naturalnych pokładach i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej np. powietrze, ziemia, woda. O zastosowaniu tej technologii decyduje więc zarówno ekonomia jak i ekologia.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Strona Partnera. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego. „TAREL” Spółka z o.o.