Projekt „Bezpieczne WTZ …”

Projekt „Bezpieczne WTZ …” Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.   Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez […]

Dotacja na Kapitał Obrotowy w Z.A.Z. „PIAST” w ramach POIR

  okres od 01-08-2020 do 31-10-2020 w ramach POIR Tytuł projektu:Dotacja na Kapitał Obrotowy w Z.A.Z. „PIAST” Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE

Wola Rzędzińska: Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248361 – 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: […]

INFORMACJA: Pompy Ciepła.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 07.01.2014 r. informujemy, iż w listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych. Pompa ciepła wykorzystuje […]

INFORMACJA: Kolektory Słoneczne.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 12.04.2013 r. informujemy, iż w październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających – poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło – podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się […]

INFORMACJA: Panele Fotowoltaiczne.

Realizując UMOWĘ PARTNERSKĄ zawartą w dniu 12.04.2013 r. informujemy, iż we wrześniu 2014 r. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 40 sztuk paneli fotowoltaicznych HYMON 250-60P wraz z inwerterem Q3 umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej […]

INFORMACJA: Panele Fotowoltaiczne.

W dniu 12.04.2013 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami: Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 297a, a Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa, 33-150 Wola Rzędzińska 297a zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu […]

INFORMACJA: Kolektory Słoneczne.

W dniu 12.04.2013 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami: Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 297a, a Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa, 33-150 Wola Rzędzińska 297a zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu […]

INFORMACJA: Pompa Ciepła.

W dniu 07.01.2014 r. w Woli Rzędzińskiej pomiędzy następującymi partnerami: Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o., 33-150 Wola Rzędzińska 297a, a Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa, 33-150 Wola Rzędzińska 297a zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem pomp ciepła w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu […]

Uwaga przekazując 1% podatku pomagasz !!!

Działalność Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „PIAST” im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej to niesienie pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, skrzywdzonym przez los- osobom niepełnosprawnym. Ta działalność prowadzona jest przez Zakład Aktywności Zawodowej, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie. Trudne były początki tworzenia i organizacji Zakładu, ale dzisiaj możemy poszczycić się sukcesem, który odzwierciedla się w 50 […]

Nasza oferta

Nasza oferta… Główną działalnością Zakładu jest produkcja skrzynek budowlanych na zlecenie partnerów handlowych jak i montaż drobnych elementów z powierzonego materiału. Możemy wykonać niemal dowolne etykiety metodą termo-transferową z czego jeden z wymiarów nie może przekroczyć 104 mm a kolor druku to czarny. W przyszłym roku planujemy zakup tamponiarki która umożliwi nadruk np. na długopisach, […]